Wat kunnen wij voor u doen

De Bewonersacademie organiseert sinds 2016 regelmatig bijeenkomsten op verzoek van en met bewoners en sociale ondernemers. Ook werken we in opdracht van gemeente en corporaties. We werken samen met stedelijke en landelijke netwerken aan de ontwikkeling van ervaringskennis en hoe we die kunnen inzetten voor een mooiere stad met een beter, lokaal gedragen beleid.

VOOR GEMEENTEN EN CORPORATIES

Stadsdialogen
Bewonersacademie organiseert dialogen tussen actieve bewoners, corporaties, huurderskoepels en gemeente Amsterdam. Deze partijen spreken over de leefbaarheid in stadswijken en hoe ze die kunnen verbeteren. Daarna gaan ze samen aan het werk vanuit hun verschillende taken en rollen. Meer informatie over deze onderwerpen, zijn via de volgende youtube filmpjes beschikbaar.

Thematafels, werktafels en wijktafels
In gesprekken met alle partners uit de diverse gebieden werken we aan oplossingen voor de complexe opgaven in de stad.

Tours
Met de fiets, met de bus bezoeken we ervaren bewonersinitiatieven en hun partners. Zo leren we samen hoe we ons werk in de wijken kunnen verbeteren. Elke Tour heeft een thema: wijkcatering, geld, informele zorg, openbare ruimte of sociaal ondernemerschap. Bekijk deze link om een indruk te krijgen.


Trainingen
Wijkbeheerders begeleiden we met het inzetten van de sociale kaart bij hun werk.


VOOR BEWONERSINITIATIEVEN

Platform bieden
Bewonersacademie heeft een openbare groep met zo’n 1000 mensen waarbij vraag en aanbod van events, vacatures en nieuws worden gedeeld. De groep is via deze link te benaderen.

Bewonersacademie begeleidt initiatieven met:

Financiën

1. subsidieaanvragen
2. ontwikkelen van verdienmodellen.

Methodieken
Kijk mee! verantwoording met video. Op verzoek van bewonersinitiatieven en gemeente Amsterdam hebben we een nieuwe methodiek voor verantwoording van subsidies ontwikkeld: Kijk mee!

X
X