Nazha is Nederlandse met Marokkaanse achtergrond. Zij is getrouwd en heeft 3 kinderen. In Marokko heeft Nazha HBO toerisme gestudeerd. In Nederland heeft zij HBO lerarenopleiding MO Arabisch aan de Hogeschool  van Amsterdam gestudeerd. Nazha heeft gewerkt van 1989 tot 1992 bij het Schooladviescentrum in Utrecht gewerkt voor de ontwikkeling van Arabische schoolboeken voor het basisonderwijs in Amsterdam. Daarna heeft zij de interne opleiding sociale en juridische dienstverlening gedaan. Van 1992 tot en met 2005 werkte ze bij sociale dienst Amsterdam. Van 2012 tot en met 2014 heeft zij de opleiding verzorgende IG (individuele gezondheid) gedaan om dierbare familieleden beter te kunnen helpen en ondersteunen om hen goed medisch te kunnen verzorgen. Sinds december 2014 heeft Nazha Lucas Zorg opgezet. Lucas zorg verleent formele en informele zorg. Daarin zijn er 2 projecten opgezet. Betrokken buren: mensen uit de buurt die getraind en begeleid worden om kwetsbare mensen uit de buurt te helpen en te ondersteunen en hun uit het  isolement te halen. Het Specifieke van betrokken buren is het netwerk aanboren, opzetten en bewaken voor mensen die geen netwerk hebben. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsbeperkingen.

Het tweede project is informele thuiszorg. Lucas zorg is een erkende leerbedrijf voor stagaires MBO 3 verzorgende IG. De studenten worden gedetacheerd bij mensen uit de buurt (zorgmijders). De studenten worden begeleid door een deskundige (Nazha) en zij voeren de volgende werkzaamheden uit: huishouding, ambulante begeleiding en verzorging. Nazha geeft heel veel cadeautjes in zin dat er 64 kwetsbare mensen in de buurt worden geholpen door de studenten en de afgelopen 2 jaar heeft Nazha 17 studenten geholpen om hun diploma te behalen door hen een plek aan te bieden om praktijk ervaring op te doen.

X
X