In opdracht van Ma.ak020 begeleidt de Bewonersacademie een eerste Ma.aktafel over het welzijn van (jonge) bewonersinitiatieven. Tijdens deze Ma.aktafel zijn 10 punten opgesteld voor het maatschappelijk akkoord over het welzijn van bewonersinitiatieven. Knersende vraag; hoe bieden we 1e hulp aan (jonge) initiatieven die graag een duurzaam bestaan willen opbouwen.

Zij lopen nogal tegen wat problemen op waardoor ze of stoppen of met zeer beperkte middelen aan het randje van de afgrond proberen te overleven. Met de aangereikte handvatten van team Ma.ak020 zijn we met zoveel mogelijk partijen aan de tafel om een zo goed en inclusief mogelijk concreet idee met uitwerking te formuleren.

X
X